2001

Yakovlev Yak-52 S5-DONYakovlev Yak-52 S5-DON
Flugtag Graz
© Helmut K. | 30.06.2001